روز گذشته کارگران سیمان ایلام با برپایی یک تجمع اعتراضی، خواستار افزایش حقوق با پرداخت اضافه‌کار، پاداش و سایر مزایای شغلی شدند. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، این عده از حداقل‌های مزدی برخوردارند حال آنکه امسال تولید کلینکر در کارخانه نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود. این کارگران همچنین خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.