وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهار اینکه باید حداقل حقوق دستمزد را مشخص کنیم، گفت: کارگروه تعیین مصادیق حقوق و دستمزد در حوزه معاونت روابط کار ایجاد شد و به صورت سه‌جانبه در حال تلاش هستند تا با کسب نظرات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، صولت مرتضوی افزود: تعیین حقوق و دستمزد باید براساس تناسبی شامل سبد معیشت انجام شود و همه استان‌ها نیز باید با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی گزارش‌ها را تقدیم وزارتخانه کنند. وی نرخ تورم و لایحه بودجه را ازجمله شاخص‌ها برای تعیین نرخ دستمزد بیان کرد و گفت: امیدواریم این هفته با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به جمع‌بندی در این زمینه برسیم.