دبیرکل خانه کارگر گفت: از امروز نگران وضعیت معیشتی مردم در سال آینده هستیم. هم شاهد پرش‌های قیمتی هستیم و هم از مدت‌ها قبل پیش‌بینی این وضعیت را در زمینه گرانی کرده و هشدارهای آن را داده بودیم. به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب افزود: از مدت‌ها پیش در حال استخراج رقم‌های مربوط به حداقل معیشت خانوار و سایر مبالغ مشابه بودیم و سه مدل نیز ارائه شد که به استحضار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار رسیده و آنها هم در جلسات ارائه کردند. هنوز هم تا این لحظه بحث نهایی درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده و رقم افزایش آن خارج نشده تا بتوانیم خبری در این زمینه ارائه دهیم اما تلاش همه کسانی که به‌عنوان نمایندگان گروه کارگری در شورا هستند این است که حداکثر رقم افزایش مزد ممکن در نتیجه مذاکرات و چانه‌زنی‌های شورا رقم بخورد. محجوب ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد هم در حقوق شاغلان تاثیر مستقیم دارد و هم روی مستمری بازنشستگان و بازماندگان و ازکارافتادگان اثر دارد، اگرچه بارها تاکید کردیم که اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی یعنی تامین حداقل معیشت برای بازنشسته نیاز به آن ندارد که دولت آن را مصوب کند و خود به خود از افزایش حداقل دستمزد شورای عالی کار باید پیروی کند. طبق ماده ۱۱۱ به بازنشستگان کمتر از حداقل معیشت به رسمیت شناخته شده نمی‌توان پرداخت کرد لذا وقتی کمتر از حداقل نمی‌توان داد، باید به صورت فوری این حداقل در حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود. نماینده ادوار پیشین مجلس گفت: مذاکرات شورای عالی کار برای تفهیم این معناست که شاغل و بازنشسته هر دو در وضعیت دشواری زندگی می‌کنند و از نظر معیشت و هزینه در تنگنا هستند. مسکن یک بار سنگین و خرید روزانه یک بار سنگین دیگر است. از جامعه کارگری انتظار داریم از مذاکره‌کنندگان کارگری مزد حمایت کرده و برای موفقیت آنها دعا کنند. محجوب تاکید کرد: نتیجه حمایت از اعضای کارگری شورای عالی کار، رسیدن این شورا در نتیجه مذاکرات به سطح عالی‌تری از دستمزد خواهد بود.