جمعی از کارگران مجموعه شهرداری ایرانشهر که در بخش خدمات، فضای سبز و آتش‌نشانی کار می‌کنند، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود انتقاد کردند.

این کارگران که در حال حاضر ۵ماه مزد معوقه طلبکارند، در گفت‌وگو با ایلنا می‌گویند: ۱۴ سال است که از شروع به کار ما در شهرداری می‌گذرد اما شهرداری اعتقادی به پرداخت عیدی و سنوات ندارد. آنها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد دارند و می‌گویند: حدود ۶۵۰نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری‌ایرانشهر مشغول به کار هستیم. اینکه به عنوان کارگر خدماتی و رفتگر همیشه حقوق و سایر مطالباتمان را با تاخیر چند ماهه می‌گیریم، بماند، حالا ۱۴ سال تمام است که منتظریم شهرداری، عیدی و سنوات ما را بپردازد.

به گفته یکی از کارگران، طبق قانون کارفرما مکلف به پرداخت عیدی و سایر مطالبات کارگران است و این موضوع سلیقه‌ای نیست که اگر یک کارفرما دلش خواست، پرداخت کند و کارفرمای دیگر اگر تمایل نداشت، پرداخت نکند.

این کارگر شاغل در مجموعه شهرداری ایرانشهر با بیان اینکه کارگران از حداقل‌های مزدی برخوردار نیستند، افزود: براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار همانند شهرداری ایرانشهر موظف هستند به هر یک از کارگران تحت پوشش خود به نسبت یک سال کار، معادل 60روز آخرین مزد مقرر شده را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند.