در حادثه ریزش آوار محل گودبرداری یک ساختمان در حال ساخت در شهرک صالحیه رباط‌کریم در استان تهران، یک کارگر ساختمانی حین کار بر اثر ریزش آوار ریخته شده روی سرش دچار حادثه شد و جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر به دلیل سنگین بودن آوار، بلافاصله با حضور امدادگران از زیر آوار خارج شد اما بر اثر جراحات شدیدی که از چند ناحیه بدن داشت، جان خود را از دست داد.