کارگران شرکتی فرودگاه مهرآباد از شرایط شغلی خود انتقاد کردند.

این کارگران به خبرنگار ایلنا گفتند: بخشی از ما حتی قرارداد مکتوب با پیمانکار نداریم، فرودگاه فقط با پیمانکار قرارداد بسته است که ما جزئیات آن را نمی‌دانیم و مشخص نیست مشمول طرح ساماندهی یا تبدیل وضعیت می‌شویم یا خیر؟

این کارگران با گلایه از فقدان امنیت شغلی، افزودند: با حداقل حقوقِ حدود شش میلیون و 700 هزار تومان زندگی می‌کنیم؛ با این حال، فشار کار زیاد است و بار تعدیل احتمالی بر روان کارگران بسیار سنگینی می‌کند.

یکی دیگر از انتقادات این کارگران به سفته گرفتن توسط پیمانکار برمی‌گردد؛ پیمانکار از کارگران سفته‌های 20 تا 50 میلیون تومانی مطالبه می‌کند تا کارگران بتوانند در فرودگاه کار کنند. آنها می‌گویند: رفتاری که با ما می‌شود، خلاف مقررات قانونی‌ست اما نظارتی وجود ندارد.