کارگران ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که در این شرکت از سال‌ها پیش اجرا شده است، نیاز به بازنگری دارد، خواستار اجرای این طرح برای افزایش میزان حقوق خود شدند. به گزارش ایلنا، کارگران ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در مقایسه با سایر شرکت‌های ذوب آهن،‌‌ دریافتی کمتری دارند، گفتند: درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود به همین دلیل از مدیرعامل شرکت، درخواست بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داریم تا همه بتوانند از مزایای اجرای این قانون استفاده کنند.