چهار کارگر حین جابه‌جایی سازه‌های شهری بر اثر برق‌گرفتگی با برق فشار قوی دچار حادثه کار شدند. به گزارش ایلنا، چهار کارگر که مشغول جابه‌جایی سازه‌های شهری با استفاده از جرثقیل در خیابان کشاورز مشهد بودند، بر اثر برخورد جرثقیل به کابل فشار قوی برق دچار برق‌گرفتگی می‌شوند که متاسفانه دو نفر از آنها جان خود را از دست دادند و دو کارگر بعدی با جراحات سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.