مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق بهمن‌ماه و عیدی بازنشستگان کشوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌الله ترکی‌ گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق به حساب آنها واریز شده که پرداخت زود هنگام یادشده‌، بی‌سابقه بوده است.