مدیرکل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح نظام پرداخت پزشکان تامین اجتماعی به هیأت مدیره ارسال شده تا پس از تصویب، مجوزهای لازم از سوی هیأت امنا صادر و به ما ابلاغ شود، گفت: پس از ابلاغ مصوبه پیشنهادی مذکور، نظام پرداخت جدید را خواهیم داشت. مهدی ناقوسی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به راهکار تامین اجتماعی برای مقابله با مهاجرت پزشکان از مراکز ملکی این سازمان به سایر مراکز درمانی دولتی و خصوصی، اظهار کرد: نظام پرداخت ما به پزشکان براساس تعرفه دولتی است که ۹۰درصدش را پرداخت می‌کنیم. وی افزود: دولت مصوبه شورای عالی بیمه را به ما ابلاغ می‌کند ولی از آنجاکه فاصله بین تعرفه دولتی با سایر تعرفه‌ها زیاد بود، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد که اکنون به جمع‌بندی رسیده است. مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پس از ابلاغ مصوبه پیشنهادی مذکور، نظام پرداخت جدید را خواهیم داشت و خدمات همکاران پزشک ما جبران خواهد شد، گفت: از این رهگذر، حفظ و نگه‌داشت پزشکان را خواهیم داشت.