رقم عیدی امسال کارگران اعلام شد و به این شکل، میزان حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود. به گزارش خبرآنلاین، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار تومان رسید. بر همین اساس، میزان حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود. به این ترتیب، حدود ۸ میلیون و ۳۵۰هزار تومان حداقل رقم عیدی کارگران می‌شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداکثر مقدار عیدی که کارگران می‌توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.