براساس آمارها بیش از ۲۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در تهران وجود دارد ولی بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰هزار کارگر و ۲۳۵هزار کارگاه در سطح استان تهران فعالیت می‌کنند، لذا کارشناسان، برخی قوانین و مقررات مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را نیازمند اصلاح دانسته و معتقدند هرگونه اصلاح در قانون باید با مشارکت کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ظرفیت‌های بالایی دارند که می‌توان در جهت آموزش نیروهای کار، بهره‌وری و مدیریت بنگاه‌ها، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز و واحدهای فعال و نیمه‌تعطیل از این ظرفیت استفاده کرد.

به گفته وی، بنگاه‌هایی که به ایجاد انجمن صنفی یا تشکل کارگری و کارفرمایی اقدام کرده‌اند، در پیگیری حقوق و مطالبات صنفی کارگران و پیگیری و حل مشکلات بنگاه‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند.

این کارشناس حوزه کار معتقد است با توجه به تاکید وزارت کار بر اهمیت موضوع سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت دادن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید از ظرفیت تشکل‌ها به نحو شایسته بهره‌برداری کرد.

به گفته حاج‌اسماعیلی، تشکل‌ها به دلیل تعامل و ارتباط نزدیک با کارگران و کارفرمایان و اشراف و اطلاع از مسائل روز اقتصاد و جامعه بهتر می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی کنند.