کارگران واحد تعطیل‌شده رب گوجه اسدآباد استان همدان می‌گویند: به‌رغم تاکید مسئولان مبنی بر بازگشایی این واحد تولیدی، هنوز این اتفاق نیفتاده است. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه حدود دو سال است به دلیل برخی مشکلات زیست‌محیطی این کارخانه تعطیل است، گفت: با شکایت سازمان محیط‌زیست پرونده تخلفات این کارخانه از حدود دو سال پیش به دستگاه قضایی ارجاع داده شد ه و اخیرا کارفرما به پرداخت جزای نقدی ۲۴۰ میلیون ریالی محکوم شده است. او با بیان اینکه کارگران همچنان منتظر تعیین تکلیف کارخانه هستنند، گفت: این کارخانه در حال حاضر هیچ فعالیتی ندارد و کارگران و کشاورزان گوجه‌کار منطقه منتظر شروع به کار دوباره آن هستند. او گفت: این کارخانه به عنوان یکی از واحدهای مهم تولیدی استان است اما مشکل اصلی آن مسائل حقوقی و گرفتاری‌های مالک کارخانه در رهاسازی پساب و پسماند کارخانه است و تا برطرف نشدن آنها، فعالیت کارخانه از سر گرفته نخواهد شد.