تعدادی از کارگری در واحد بازیافت شهرداری‌های تهران از تداوم بلاتکلیفی تبدیل وضعیت کارگران شرکتی ایثارگر این واحد خبر دادند.

یک نفر از نیروهای شرکتی ایثارگر شاغل در واحد بازیافت شهرداری‌های تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، به نمایندگی از همکاران خود گفت: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی ایثارگر واحد بازیافت خبری نیست. در آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، برخی مسئولان استانی ضمن دادن وعده پیگیری خواسته‌هایمان، مدعی‌اند موضوع مشکلاتمان را به مسئولان بالادستی انتقال داده‌اند اما تبدیل وضعیت کارگران ایثارگرواحد بازیافت همچنان مسکوت مانده است.

طبق اظهارات او؛ براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰و۱۴۰۱، همه ایثارگران نهادها ازجمله شهرداری‌ها باید، تبدیل وضیت شده و رسمی شوند.

ین کارگر شرکتی ایثارگرواحد بازیافت شهرداری‌های تهران با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر غرفه‌دار بازیافت در مناطق مختلف شهرداری‌های تهران مشمول طرح ایثارگری هستند که علارغم طی مراحل اداری وانجام گزینش به دلایل مختلف هنوز تبدیل وضعیت نشده است.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان شهرداری در پاسخ به برخی از کارگران ایثارگر شرکتی گفت: شرایط تبدیل وضعیت با این قانون را تا زمانی که با پیمانکاران قرارداد دارید، ندارید.

کارگر شرکتی ایثارگر با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفت: چرا شهرداری و برخی شرکت‌های زیر مجموعه آن به قوانین مصوب مجلس تمکین نمی‌کنند؟ مگر ما کارکنان و کارگران ایثارگر بازیافت جزو کارکنان شاغل در شهرداری نیستیم؛ آیا نباید قوانین مصوب شامل حال ما نیز بشود؟ ما خواستار اجرای هرچه سریعتر این قانون برای کارگران بازیافت هستیم.