بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، نشان می‌دهد در فصل پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته این شاخص، ۱.۳درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا و براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی، در پاییز امسال نشان می‌دهد ۱۲.۵درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند این در حالی است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸درصد بوده است.

نرخ بیکاری در بین جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بین مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است. بر این اساس سهم بیکاری مردان ۱.۵درصد و سهم بیکاری زنان ۱.۲درصد کاهش یافته است.

سهم جمعیت بیکاری این قشر از کل بیکاران در فصل پاییز امسال ۴۲.۴درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۰.۱درصدی را نشان می‌دهد.

سهم این قشر از کل شاغلان امسال ۲۶.۴درصد است که این آمار نسبت به مدت مشابه پاییز سال گذشته رشد ۰.۶درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ بیکاری در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بالاتر است. این در حالی است که پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم بیکاری این جمعیت سهم بیکاری در نقاط روستایی ۱.۶درصد و در نقاط شهری ۱.۳درصد کاهش یافته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۶درصد و کشاورزی با ۱۴.۳درصد قرار دارند.