سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس تلاش خواهد کرد تا متناسب با شرایط اقتصادی در سطح جامعه به معلولان در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته شود. حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه خط فقر حدود ۱۸میلیون تومان پیش‌بینی شده قطعا مجلس و دولت باید عنایت ویژه‌ای به معلولان جامعه داشته باشند. با ماهی ۵۰۰ و ۶۰۰هزار تومان کمک معیشت به معلولان، آنها قادر نیستند امور خود را پیش ببرند و با این بودجه با چالش اساسی مواجه خواهند شد. به گزارش ایسنا، روز یکشنبه گروهی از معلولان در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار بازگشت این ردیف به لایحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته برای پاسخگویی به نیاز این قشر شدند.