بازنشستگان خوزستانی خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند

تعدادی از کارگران بازنشسته شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت‌تپه صبح دیروز با تجمع مقابل ساختمان ادارات تامین اجتماعی شهرستان‌های محل اقامت خود، خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان به عدم اجرای باقیمانده ۲۵درصد متناسب‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود معترضند و از مدیرعامل تامین اجتماعی می‌خواهند به مطالبات صنفی آنها پاسخ دهد. آن‌ها گفتند: افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نادرست قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی است، منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی ما نیست و سازمان باید باقیمانده ۲۵درصد همسان‌سازی حقوق را با تامین منابع مالی بپردازد.

این بازنشستگان گفتند: حق این است که حقوق ما براساس تورم افزایش پیدا کند و خواسته اضافه‌ای نداریم. اجرای متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱، پرداخت عیدی کارگری، اجرای ماده ۸۹ تامین اجتماعی و درمان رایگان، اجرای انتخابات کانون بازنشستگان شهرستان و عدم واگذاری بانک رفاه در قالب اصل ۴۴ به بخش خصوصی، از دیگر خواسته‌های این بازنشستگان بود.