یک‌ عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که افزایش ۲۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مقابل تورم ۴۰درصدی قابل قبول نیست و به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است. به گزارش ایسنا، احسان ارکانی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع بودجه کل کشور ۵ هزار همت پیش‌بینی شده که از این میزان، ۶۰درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۰درصد بودجه وزارت خانه‌ها و سایر دستگاه‌هاست، یعنی کل بحث‌ و بررسی‌های مجلس مربوط به ۴۰درصد بودجه است، حال اینکه عمده اتفاقات نامطلوب در حوزه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد؛ از حقوق‌های نجومی و پاداش‌های بی‌حساب و کتاب تا برخی از زد و بندها و انتصاب‌های رفاقتی و سیاسی و حیاط خلوت سیاسی در شرکت‌های دولتی.

وی با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰درصد افزایش داشته، گفت: افزایش ۴۰درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰درصدی در سال آینده را می‌دهد. با این وجود، پیش‌بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد. ارکانی توضیح داد: وقتی دولت سقف بودجه را ۴۰درصد افزایش می‌دهد یعنی تورم سال آینده را ۴۰درصد می‌داند اما حقوق را نصف تورم انتزاعی یعنی ۲۰درصد زیاد می‌کند. این به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است و مجلس به آن اعتراض دارد که چرا همواره کمبود منابع سر حقوق بازنشستگان و شاغلان پیاده می‌شود.