مدیرعامل ‌تأمین‌اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات صندوق‌ها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت که پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید نیز فراهم شده است. به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی از افزوده شدن دو میلیون نفر به بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت:‌ اقدام دولت در پرداخت بالغ بر ۱۷۰هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی در دو سال اخیر بی‌سابقه است. وی همچنین خواستار اجرای تعهدات جاری دولت در قبال صندوق‌ها و استمرار رویکرد پرداخت بدهی‌های قبلی و انباشته دولت به صندوق‌ها و نیز دستور تسریع در زمینه تصمیم‌گیری و اجرای تدریجی طرح‌ها و لوایح مربوط به ساماندهی و اصلاحات فنی، ساختاری و سنجه‌ای صندوق‌ها شد.