هفته آینده بازنشستگان کارگری مطالبه‌گر کشور از استان‌های مختلف در گیلان جمع می‌شوند و یک همایش ملی برگزار می‌کنند. به گزارش ایلنا، یکی از برگزارکنندگان این همایش گفت: این همایش در یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی برگزار خواهد شد. از فرمانداری رشت نیز مجوز گرفته‌ایم. قرار است بازنشستگان کارگری به گیلان بیایند و مقامات تامین اجتماعی و اعضای کانون عالی بازنشستگان نیز در این همایش شرکت خواهند کرد. به گفته این بازنشسته، در این همایش قرار است مطالبات اصلی بازنشستگان از هیات مدیره کانون عالی و مقامات سازمان پیگیری شود که یکی از اصلی‌ترین این مطالبات، وضعیت معیشتی و اجرای باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است. پیگیری وضعیت درمان نیز از مسائل مطرح در این همایش صنفی خواهد بود.