کارگران شهرداری نیشابور، خواستار افزایش سقف اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود شدند. به گزارش ایلنا، حدود ۱۵۰ کارگر خدماتی در شهرداری نیشابور مشغول کار هستند. یکی از این کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی ما مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، افزود: کارفرمای سابق بخش خدمات شهرداری نیشابور اضافه‌کاری‌ها را به صورت کامل پرداخت می‌کرد. به گفته وی، سال پیش پیمانکار سابق برای ترمیم حقوق کارگران خدماتی تا سقف ۲۷۰ ساعت اضافه‌کاری به کارگران پرداخت می‌کرد اما از ابتدای سال جاری و با ورود پیمانکار جدید، بعد از تعدیل حدود ۴۲ کارگر خدماتی به عنوان نیروی مازاد، سقف اضافه‌کاری کارگران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت تقلیل یافت. او با بیان اینکه کارفرما بابت هر ساعت اضافه‌کار مبلغ ۲۷هزار تومان پرداخت می‌کند، افزود: سال گذشته اگر کارگری ۲۷۰ ساعت اضافه‌کار داشت با حداقل حقوق حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشت حالی‌که در سال جاری سقف اضافه‌کاری‌ها به ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت رسیده است.