یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان کارگری، اجرای ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ است. ده ماه از سال 1401 هم گذشته اما هنوز این مطالبه برآورده نشده و سازمان تامین اجتماعی هیچ پاسخ روشنی به بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها نمی‌دهد. به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران با بیان اینکه تامین اجتماعی تا امروز تعلل و کوتاهی کرده، می‌گوید: قصور از جانب تامین اجتماعی و به طور مشخص مدیرعامل این سازمان است. مطالبات بازنشستگان بابت باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل باید تا امروز پرداخت می‌شد. وی اضافه می‌کند: اگر تا پایان دی تکلیف اجرای باقیمانده متناسب‌سازی روشن نشد، با آغاز بهمن ماه از طریق مراجع ذیصلاح مثل دیوان عدالت اداری اقدام می‌کنیم و از مدیرعامل سازمان و معاونان او بابت این قصور شکایت خواهیم کرد. عیوضی تاکید می‌کند: تکمیل متناسب‌سازی و پرداخت معوقات آن، حق قانونی بازنشستگان است. 10 ماه از سال گذشته اما هیچ خبری از عمل به قانون نیست. هر فرد مسئول در سازمان یک حرفی می‌زند و به نظر می‌رسد هنوز در مرحله «چه کنم چه کنم» هستند. از مدیرعامل سازمان می‌خواهیم حتماً تا پایان ماه تکلیف متناسب‌سازی روشن شود و بگویند از کی اجرا می‌شود و چگونه معوقات آن پرداخت خواهد شد. بازنشستگان بیش از این منتظر نمی‌مانند.