سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت این صندوق، نسبت استاندارد شاغل به بازنشسته در یک صندوق بیمه‌ای را در بهترین حالت ۷ نفر شاغل به ازای هر یک نفر بازنشسته دانست و گفت که از این حیث صندوق در وضعیت مطلوبی نیست.

به گزارش ایسنا، نعمت‌الله ترکی تصویب قوانین و مقررات در دوره‌های مختلف را باعث این ناترازی دانست و افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق، این عدد به نسبت استاندارد نزدیک شود.

وی ضمن تشریح برنامه‌های در دست اقدام این صندوق، از تشکیل کمیته‌های مختلف فنی و فرهنگی و اجتماعی در صندوق خبر داد و افزود: حضور کانون‌ها و نخبگان حوزه بازنشستگی در کمیته‌های مذکور در راستای تحقق مطالبات بازنشستگان بسیار حائز اهمیت است.