کارگران توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بهترین سازوکار تأمین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می‌داند.

به گزارش تسنیم، هادی ابوی می‌گوید: حدود 80درصد دریافتی کارگران صرف مسکن و اجاره‌بها می‌شود. برای خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است در ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام‌های بدون بهره با اقساط بلندمدت به کارگران پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز ازجمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران است، گفت: کارگران برای خانه‌دار شدن آورده کمی دارند بنابراین اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دریافتی کارگران آن‌قدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند، به همین دلیل لازم است وام‌های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.