رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر تاثیر افزایش مزد کارگران بر افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی باید برای مدیریت بازار برنامه مشخصی تنظیم کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی بابایی کارنامی در نشست دیروز مجلس گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی این بازار را ناشی از افزایش مزد کارگران کشور دانسته است، بانک مرکزی خود برای مدیریت بازار باید برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی دولت نیز باید از برنامه کوتاه، میان و بلندمدت برخوردار باشد.

نماینده ساری در مجلس افزود: متغیرهای بازار مشخص است و نمی‌توانیم مردم را رها کنیم و تورم نقطه به نقطه 50درصدی را به آنها تحمیل کنیم. کشور را احساسی نمی‌توان اداره کرد. اگر این بازار به درستی اداره شود، کسری بودجه نخواهیم داشت.