در روزهای گذشته، «مرتضوی» وزیر کار در مورد مطالبات تامین اجتماعی از دولت که قرار است امسال ۹۰هزار میلیارد تومان وصول شود، اظهار کرد: این مطالبات را امسال دریافت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، «مروتی» بازنشسته کارگری با اشاره به این اظهارات می‌گوید: وارد نهمین ماه از سال شده‌ایم اما هنوز یک ریال از این 90هزار میلیارد تومان را نپرداخته‌اند، حال چطور در این چند ماه باقیمانده، قرار است این مطالبات وصول شود؟ چگونه است که دولت برای تمام زیرمجموعه‌های خودش از صندوق لشگری گرفته تا کشوری‌ها بودجه و اعتبار دارد اما برای کارگران و تامین اجتماعی پول ندارد؟

به گفته وی، اگر دولت بدهی خود را بپردازد، امکان اجرای باقیمانده متناسب‌سازی در همین ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هست.

او توضیح می‌دهد: بازنشستگان ۲۵درصد متناسب‌سازی سال قبل را از سازمان طلبکارند. اگر دولت ۹۰هزار میلیارد تومان سازمان را بپردازد، اعتبار برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی فراهم می‌شود و سازمان می‌تواند آن را اجرایی کند و مابه‌التفاوت ماه‌های سپری شده از ابتدای سال را به بازنشستگان بپردازد.