وزارت بهداشت مدعی شده تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از حدود 15 سال غفلت از ماه گذشته اجرایی شده است. این در حالی‌ست که پرستاران از نحوه اجرای تعرفه‌گذاری و مبالغ پرداختی انتقاد دارند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با اجرای تعرفه‌گذاری می‌گوید: کلاً هزار میلیارد تومان برای اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری بودجه گرفته‌اند، مبلغی که به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.

او ادامه می‌دهد: پرستاران تامین اجتماعی و بخش خصوصی، از پرداخت‌های تعرفه‌گذاری محروم مانده‌اند و به پرستاران بیمارستان‌های نیروهای مسلح و بیمارستان‌های خیریه نیز پرداختی صورت نگرفته است. این هزار میلیارد تومان فقط صرف پرداخت به پرستاران بیمارستان‌های دولتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است.

 

به گفته شریفی‌مقدم، این اعتبار ناچیز را برای پرداخت ناچیز به پرستاران شاغل در دولت اختصاص داده‌اند تا کمی از نارضایتی‌های جامعه پرستاری بکاهند در حالی‌که پرستاران از نحوه اجرای تعرفه‌گذاری و پرداخت‌های بسیار ناچیز که هیچ سنخیتی با تعرفه‌گذاری واقعی ندارد، ناراضی هستند و انتقادات بسیار دارند.