عضو شورای عالی کار گفت: در حال حاضر حدود 96درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت کار هستند.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‌ در مورد جزئیات آخرین جلسه شورای عالی کار گفت: این جلسه آیین‌نامه ماده 153 قانون کار و بحث امنیت شغلی کارگران و گزارشی از کمیته امنیت شغلی مطرح شد.

وی گفت: 96درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند. البته اینها به جز کارگرانی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کار هستند و از حداقل‌های قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین امنیت شغلی هم ندارند.

خدایی افزود: کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت کارگران در وزارت کار تشکیل شده که تاکنون 8 جلسه برگزار کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح مواد 7، 9، 10 و 27 قانون کار داده اما هنوز اختلاف‌نظرهایی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد بنابراین مقرر شد در جلسات بعدی هم این موضوعات ادامه داشته باشد.

خدایی در پاسخ به اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد برای حداقل مزد سال آینده تشکیل شده، گفت: این جلسات تشکیل نشده و پیشنهاد کردیم در جلسه آینده این شورا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای عالی کار مهمترین دلیل اینکه بنگاه‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران می‌کنند، گفت: عدم اجرای دقیق قانون کار و فهم ناصحیح از قانون باعث این مسأله می‌شود. اختلافاتی که در ماده 27 قانون کار وجود دارد ازجمله این موارد است بنابراین باید بحث امنیت شغلی کارگران در راستای ارتقای بهره‌وری دنبال شود.