صبح دیروز کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه مزدی اعتراض کردند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: اعتراض کارگران به‌ عدم پرداخت چهار ماه حقوق و ۶ ماه حق بیمه توسط کارفرماست. وی گفت: در آخرین اعتراض صنفی کارگران داروگر تهران، مدیران و مسئولان کارخانه قول دادند بخشی از مطالبات را پرداخت کنند اما هنوز عملی نشده است. به گفته این کارگر، مشکل اصلی پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی است که به ترتیب ۴ و ۶ ماه به تاخیر افتاده و با پرداخت نشدن حق بیمه، کارگران از دریافت خدمات تامین اجتماعی محروم شده‌اند. وی گفت: بعد از ۱۵ تا ۲۰سال بیمه‌پردازی به دلیل پرداخت نشدن شش ماه حق بیمه، کارگران و خانواده‌هایشان که در بیمارستان ملکی تامین اجتماعی بستری هستند، امکان دریافت خدمات درمانی ندارند و هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنند یا امکان بستری شدن در بیمارستان را ندارند. از کارفرما درخواست داریم حداقل مشکلات بیمه درمان کارگرانی که درگیر بیماری و بیمارستان هستند را حل کند.