پرداخت عیدی بازنشستگان طبق قوانین موجود در حوزه کارگری، یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است. این بازنشستگان سال‌هاست برای این موضوع مطالبه‌گری می‌کنند.به گزارش ایلنا، روز گذشته چند تشکل صنفی بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: طبق سنوات تبعیض‌آمیز گذشته، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را دولت تعیین می‌کند و مبلغ آن به اندازه عیدی کارمندان دولت است در حالی‌که ما بازنشستگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار هستیم. طبق قانون همه دریافتی‌های ما باید مشمول قانون کار باشد نه اینکه مشابه کارکنان دولت عیدی بگیریم. در مورد میزان عیدی که به ضرر ماست، کارکنان دولت محسوب می‌شویم ولی در سایر موارد می‌گویند کارگرید! امسال باید سال پایان این تبعیض باشد.در ادامه بیانیه می‌خوانیم: کارگران بازنشسته، براساس قوانین کار و تامین اجتماعی، 30 سال بیمه را از حقوق خود پرداخت کرده‌ و دولت هیچ درصدی ازحق بیمه را نپرداخته است. با این وصف چرا باید عیدی را کارمندی بدهند؟! این شیوه پرداخت عیدی، اجحاف و بی‌عدالتی‌ محض است.