دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از کارفرمایانی که هزینه بازنشستگی را از کارگران می‌گیرند و ابراز نگرانی از متداول شدن این رویه غیرقانونی، از اداره کار و تامین اجتماعی خواست هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری کنند. «عیدعلی کریمی» به خبرنگار ایلنا گفت: برخی کارفرمایان واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی البرز به‌جای پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد خود، تلویحا از کارگران مشمول می‌خواهند که مسئولیت پرداخت آن را برعهده بگیرند.

او با بیان اینکه برخی از این کارگران از خانه کارگر قزوین تقاضای رسیدگی به مطالباتشان را دارند، افزود: با افزایش هزینه‌های بازنشستگی از مهر ماه سال ۹۳، برخی کارفرمایان با قانون‌شکنی درصدد برآمده‌اند تا این هزینه‌را از جیب کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد پرداخت کنند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: به عنوان نمونه از یک واحد تولید گزارش شده که از یکسال قبل برای پرداخت این هزینه از کارگران متقاضی بازنشستگی درخواست پول می‌کند. این واحد به ازای دریافت این پول حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیونی که به حساب یکی از اعضای خانواده کارفرما واریز شده، هیچ گونه رسیدی هم به کارگر نمی‌دهد. به گفته وی؛ متداول شدن این رویه در حالی است که به موجب قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود و به ویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار هزینه‌ای پرداخت کنند.