کارگران شهرداری ساری از مسئولان درخواست کردند که پیگیر وضعیت پرداخت مطالبات مزدی و شغلی آن‌ها باشند. به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران شهرداری ساری در استان مازندران از مسائل مالی و مشکلاتی که به مطالبات مزدی آن‌ها بازمی‌گردد، به عنوان مشکلات اصلی خود یاد کرده و خواستار رسیدگی به اوضاع شغلی و مزدی خود از مسئولان شدند.

این کارگران که در حال حاضر با احتساب آبان ماه جاری سه ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه گفتند: لازم است  مسئولان شهرستانی نسبت به مساله معوقات کارگران توجه کرده و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و آسیب‌پذیری این قشر، پیگیری پرداخت مطالبات آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد رسیدگی قرار دهند. آن‌ها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و اظهار داشتند: پایان سال گذشته به دلیل تعلل شهرداری در پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران، متاسفانه تا هم اکنون حقوق‌ها با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت می‌شود. کارگران با بیان اینکه وصول مطالبات کارگران شهرداری ساری نیاز به پیگیری دارد، در ادامه گفتند: شهرداری ساری که با کمبود منابع مالی روبروست برای پرداخت حقوق کارگران در ابتدا باید هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند.