یک کارگر ساختمانی در حین انجام کار در بلوار عبدالمطلب مشهد بر اثر ریزش آوار یک ساختمان سه طبقه در حال بازسازی روی سرش جان باخت.

به گزارش ایلنا، این کارگر بلافاصله با حضور امدادگران از زیر آوار خارج شد اما بر اثر سنگین بودن آوار و جراحات شدیدی که از چند ناحیه بدن داشت، جان خود را از دست داد.