بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران به لزوم پرداخت معوقات بازنشستگان سایر سطوح کارگری اشاره کرد و گفت: قول دادند که پرداخت معوقات بازنشستگان سایر سطوح در آبان آغاز شود. حالا که ظاهراً تامین اعتبار تامین اجتماعی تا پایان سال انجام شده و دیگر مشکل نقدینگی و اعتبار ندارند، انتظار داریم فیش‌های معوقات هرچه زودتر صادر شود.

به گزارش ایلنا و به گفته حسن ایزدان، باید فیش‌ها سریعا صادر شود تا بازنشستگان بتوانند لااقل یک ماه از معوقات پنج ماهه خود را با مستمری آبان ماه دریافت کنند. ایزدان با تاکید بر اینکه تا امروز مشکل نقدینگی بود که به گفته خودشان این مشکل نیز برطرف شده، به انتظار چندماهه بازنشستگان برای دریافت معوقات اشاره می‌کند و می‌گوید: با صدور فیش‌های پرداخت، نگرانی بازنشستگان برطرف می‌شود. فیش مستمری آبان صادر شده اما هنوز خبری از فیش‌های معوقات نیست. امیدواریم به وعده‌ها عمل کنند و سریعا فیش‌ها در سامانه مربوطه بارگذاری شود.