بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی از صادر نشدن فیش معوقات حقوقی ابراز نگرانی کردند.

به گزارش ایلنا و به گفته این بازنشستگان، با نزدیک شدن به زمان پرداخت مستمری آبان، فیش مستمری آبان صادر شده و در سامانه قابل دستیابی است اما فیش معوقات صادر نشده در حالی‌که مدیرعامل سازمان قول داده بود یک ماه از معوقات پنج ماهه در آبان پرداخت شود. بازنشستگان خواستار صدور فیش معوقات برای پرداخت در آبان هستند و می‌گویند: اگر قرار باشد بخشی از معوقات این ماه پرداخت شود باید فیش آن قبل بیستم صادر شود چرا که از بیستم هر ماه، پرداخت‌ها براساس حروف الفبا آغاز می‌شود.

بازنشستگان از شهریور در انتظار دریافت معوقات پنج ماه اول سال هستند. آنها می‌گویند: باید حداقل یک ماه معوقه همراه حقوق آبان پرداخت شود.