وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور دیدار کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، سیدصولت مرتضوی در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، عدم توسعه در حوزه اشتغال و اقتصاد را ناشی از سیاست اقتصاد دولتی عنوان کرد و بیان داشت: ‌ دولتی‌ ماندن اقتصاد و حکم‌فرمایی دولت بر بسترهای تولید کشور، مانعی جدی برای توسعه در کشور است.

وی بیان کرد: دولت باید با تصمیم‌گیری درست و با شناسایی بخش خصوصی توانمند، متعهد و دلسوز به پیشرفت‌های اقتصادی بیشتری دست یابد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت‌های مغفول کشور در حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و افزود: ‌باید با حذف قوانین زائد و حمایت از مدیران خلاق، زمینه ارتقای شاخص‌ها را در این حوزه‌ها ایجاد کرد. مرتضوی توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی را از محورها و راهبردهای خود عنوان کرد و گفت: بدون همراهی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نمی‌توانیم به شناخت دقیق از مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی دست یابیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست و تعامل مستمر را از ارکان دستیابی به توسعه نام برد و اظهار داشت: همراهی کانون عالی کارفرمایی در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت کار باید مستمر، ویژه و اثرگذار باشد. وی خواستار حضور اعضای کانون عالی کارفرمایی در اتاق فکرهای وزارت کار شد و تأکید کرد: توان و دانش تخصصی فعالین بخش خصوصی و تشکل‌ها مسیر اجرا را برای ما هموار می‌کند.

در این نشست اعضای کانون عالی کارفرمایی با طرح دغدغه‌ها و مشکلات صنفی خود، خواستار پیگیری ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه شدند.

مباحث حوزه مالیات، بیمه، توجه ویژه به جایگاه تشکل‌ها، تجدیدنظر در قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، توانمندسازی نیروی انسانی بخش خصوصی، اصلاح آیین‌نامه‌های مانع‌آفرین و ناهماهنگی برخی دستگاه‌های دولتی در حوزه اشتغال‌آفرینی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این دیدار بود.

دولت سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشستی با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان کشور گفت: برای تشکل‌های قانونی کارگری، خط‌قرمزهای فرضی تعریف نکنیم بلکه تنها خط قرمز کشور نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است.

مرتضوی اظهار کرد: ما امروز در خانواده کار و تولید کشور گردهم آمده‌ایم تا تبادل اندیشه و افکار داشته باشیم. وی با اشاره به وحدت و انسجام کارگران در کشور افزود: نقش تشکل‌های کارگری در ایجاد اتحاد و مدیریت فضای کسب‌وکار کشور قابل تقدیر است.

مرتضوی، تأمین و تضمین امنیت شغلی و رفاه کارگران را یکی از رویکرد‌های اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی کارگران رابطه مستقیمی با آینده زندگی مردم دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اساس جمهوری اسلامی حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی باید به اصل حفظ کرامت کارگران توجه ویژه شود.

رئیس شورای عالی کار با بیان اینکه دولت سیزدهم به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد و اعتماد راسخ دارد، گفت: دولت سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان است. وی تأکید کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صاحب حق و ذی‌نفع خانواده کار و تولید کشور هستند.

مرتضوی، کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت را یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: دولت در رابطه بین کارگر و کارفرما نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور، با تولید بهره‌ور و رقابت‌پذیر تحقق می‌یابد، گفت: پیشرفت و رشد تولید دانش‌بنیان با دستان توانمند کارگران ممکن می‌شود.