کارگران بخش حراست و نگهبان قطار شهری اهواز در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ها برای وصول مطالبات‌شان دست به تجمع زدند.

به گزارش ایلنا، شماری از این کارگران صبح روز شنبه (۱۴ آبان ماه) به محقق نشدن وعده‌های داده شده برای وصول مطالباتشان اعتراض کردند. آنها مدعی‌اند برخلاف وعده‌ای که مدیران شرکت پیمانکاری کیسون به آنها داده بودند، هنوز ۱۴ماه معوقات مزدی به کارگران پرداخت نشده است.

این کارگران گفتند: در آخرین پیگیری‌های صنفی کارگران بخش حراست در هفته‌های گذشته، مدیران و مسئولان قول دادند  تا پنجم آبان ماه جاری حداقل بخش کمی از مطالباتمان را پرداخت می‌کنند که هنوز عملی نشده است. کارگران نگهبان قطار شهری اهواز تاکید کردند: افزایش معوقات مزدی کارگران قطار شهری اهواز به کمبود منابع مالی برمی‌گردد که در حال حاضر پرداخت آن دست‌کم ۱۴ ماه پیش به تاخیر افتاده است.

آنها با بیان اینکه فعالیت پروژه قطار شهری اهواز از ماه‌های پایانی سال ۹۷ متوقف شده و در حال حاضر فقط ۱۱۳کارگر مشغول نگهبانی از تجهیزات و ماشین‌آلات کارگاه هستند، افزود: منتظر عملی شدن پرداخت مطالبات مزدی، معوقات بیمه‌ای و سنواتی، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت قطار شهری اهواز و مدیریت کارگاه هستیم.