هفته گذشته، حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی توسط هیات دولت ابلاغ شد، بنابراین در آبان ماه باید همراه با حق مسکن جدید، معوقات هفت ماه اول سال نیز به تمام کارگران مشمول پرداخت شود اما مساله اینجاست که در کارگاه‌های کوچک و اصناف، کارفرمایان زیر بار پرداخت مزایای مزدی نمی‌روند. به همین دلیل، احتمال زیادی هست که کارگران این کارگاه‌ها به‌رغم تحت پوشش قانون کار بودن، از دریافت حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی و معوقات آن محروم بمانند.

«محسن باقری» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند، چاره این مشکل را در ورود مسئولانه وزارت کار می‌داند. او می‌گوید: از یک‌سو قراردادهای موقت و از سوی دیگر خلاء بازرسی کار موجب شده که کارفرما به راحتی از مزایای مزدی قانونی کارگران بزند. کارفرمایی که مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار را نمی‌پردازد متخلف است اما به این تخلف همه‌گیر رسیدگی نمی‌شود.

به گفته این فعال کارگری، کارفرمایان بیشتر روی افزایش مزایای مزدی تاکید دارند چون خودشان هم می‌دانند این مزایا به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول پرداخت نمی‌شود، با این حال همیشه اصرار دارند مزایای مزدی زیاد شود درحالی‌که باید افزایش روی پایه مزد اعمال شود.

او تاکید می‌کند: بازرسان کار می‌توانند به صورت گردشی به اصناف و کارگاه‌های کوچک سر بزنند و کارفرمایان متخلف را جریمه سنگین کنند تا دیگران نیز درس بگیرند و قانون‌گریزی را کنار بگذارند.