درحالی هدف‌گذاری کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ تحقق ۵۰۰هزار فرصت شغلی بوده که براساس آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد، طی ۶ ماه نخست سال، ۱۲۸هزار فرصت شغلی ایجاد شده که بیشترین آن مربوط به استان‌های سمنان، ایلام و همدان است.

به گزارش ایسنا، براساس بند ۵ مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال در سال ۱۴۰۱، اجرای ۵۰۰هزار فرصت شغلی برای پنج دهک پایین درآمدی در کشور توسط کمیته امداد منظور شده که ۲۰۰هزار شغل در قالب الگوی راهبری شغلی، ۲۰۰هزار شغل در قالب هدایت شغلی و ۱۰۰هزار شغل در قالب کاریابی اجرا

می‌شود.  این درحالی‌ست که براساس آمارهای ارائه شده از سوی کمیته امداد طی ۶ ماه نخست سال ۱۲۸هزار فرصت شغلی، معادل ۲۵درصد برنامه توسط کمیته امداد در کشور اجرا شده است. از آنجایی هم که حدود ۲۵هزار میلیاردتومان از محل بند ب تبصره ۱۶ جهت پرداخت تسهیلات اشتغال به گروه‌های هدف پیش‌بینی شده، در ۶ ماه نخست سال تنها ۷۶۲۴ میلیاردتومان معادل ۲۷درصد توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

در این میان با توجه به تحقق ۱۲۸هزار فرصت شغلی ایجاد شده، بررسی آماری معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که کمترین فرصت‌های شغلی ایجاد شده به ترتیب در استان‌های قزوین، تهران، قم و لرستان است،‌ به گونه‌ای که در استان قزوین ۱۰۰۰ فرصت شغلی (۱۲درصد تحقق)، در استان تهران ۴۳۶۷ (۱۵درصد تحقق)، در استان قم ۸۹۵ (۱۵درصد تحقق) و در استان لرستان ۲۷۱۶ (۱۶درصد تحقق) فرصت شغلی ایجاد شده است. همچنین میزان پرداخت تسهیلات در استان‌های قزوین ۲۱درصد، در تهران ۱۶درصد، در قم ۲۶درصد و در لرستان ۲۵درصد بوده است.

از سوی دیگر اما بیشترین فرصت‌های شغلی ایجاد شده مربوط به استان‌های سمنان، ایلام، همدان و خراسان شمالی است که در استان سمنان ۲۵۰۸ فرصت شغلی (۴۴درصد تحقق)،‌ ایلام ۳۴۷۲ فرصت شغلی (۴۳درصد تحقق)، همدان ۴۸۷۱ فرصت شغلی (۴۲درصد تحقق) و خراسان شمالی ۳۱۴۷ فرصت شغلی (۳۵درصد تحقق) ایجاد شده است. میزان تسهیلات پرداخت شده در این استان‌ها نیز برای سمنان ۴۸درصد، ایلام ۵۴درصد و همدان و خراسان شمالی ۴۱درصد است.