بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین تبعه غیرمجاز شاغل شناسایی شده در کشور متعلق به استان تهران با تعداد حدود 13هزار نفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سال گذشته تعداد ۳۰هزار و ۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۲هزار و ۹۴۹ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد ۴ نفر و استان ایلام با تعداد ۶ نفر می‌شود.

سال گذشته ۴ هزار و ۶۴۱ مورد روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر صادر شده و همچنین موافقت هیأت فنی اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمشمول ۹۰ مورد بوده است. ۵ هزار و ۱۳۲ مورد پروانه کار برای تبعه بیگانه ماهر تمدید شده و موافقت هیأت فنی اشتغال برای تبعه بیگانه غیرمشمول نیز حدود یک هزار و ۲۸۸ مورد بوده است و ۸۹هزار و ۵۵۶ مورد نیز کارت کار موقت صادر و ۲۲۳هزار و ۸۹۳ مورد کارت کار موقت تمدید شده است.

همچنین تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۵هزار و ۶۸ نفر است که تعداد ۱۸۳هزار و ۵۱۳ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۸هزار و ۸۶۲ نفر (۳۲.۱درصد) آنها به کار گمارده شده‌اند و مابقی جویندگان کار به تعداد ۴۱هزار و ۵۵۵ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت‌نام کرده‌اند.