وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بالغ بر ۷۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که بیش از ۵۰درصد تعهد داده شده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صولت مرتضوی گفت: عملکرد اشتغال در کشور براساس اسناد بالادستی و وعده‌هایی که داده شده تقریباً برای ایجاد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل در کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: تقریباً بالغ بر ۷۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که یعنی بیش از ۵۰درصد تعهد داده شده عملی شده و در سامانه رصد و اشتغال، حدود ۴۰۰هزار فرصت شغلی بارگذاری شده است.

وزیر کار ادامه داد: ۵۷۰هزار فرصت شغلی تاکنون ثبت، رصد و راستی‌آزمایی شده و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای سایر فرصت‌های شغلی تا سقف تعهد هم پیش‌بینی شده است.

مرتضوی افزود: آنچه مهم و حائز اهمیت است استان‌هایی که ضریب اشتغال‌شان از میانگین کشور پایین‌تر بوده در این برش توفیقات خوبی داشته و در استان سیستان و بلوچستان فرصت‌های شغلی خوبی ایجاد شده است.