نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از هم‌اندیشی کمیسیون اجتماعی و‌ سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت معوقات بیمارستان‌های طرف قرارداد با این سازمان خبر داد و افزود: این مشکل را از طریق رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی لازم برای این بخش از محل حدود ۹۰هزار میلیارد تومان اعتباراتی که برای تامین اجتماعی در بودجه سنواتی تعیین شده است، حل خواهیم کرد.

ولی اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، در مورد انباشت بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، گفت: این مشکل ناشی از عدم پرداخت معوقات بیمارستان‌های طرف قرارداد این بیمه بوده که با تاخیر حدود 10 ماه مواجه شده است اما کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان تامین اجتماعی به دنبال حل این مشکل هستند و به هر طریق ممکن این موضوع را حل خواهیم کرد. نماینده گرمی و انگوت در مجلس ادامه داد: هم‌اکنون به دنبال این هستیم که از طریق رایزنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه این مشکل را با استفاده از محل حدود 90هزار میلیارد تومان اعتباراتی که برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه سنواتی تعیین شده است، حل کرده و بتوانیم بخشی از مطالبات بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کنیم.وی تأکید کرد: البته این ضعف سازمان تامین اجتماعی هم بوده که دیرهنگام برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌های طرف قرارداد با خود اقدام کرده است که نشان می‌دهد یک مشکل مدیریتی در این حوزه وجود دارد که باید کمک کنیم تا حل شود.