وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر شفافیت در عملکرد و توجه به اشتغال گفت: در اتاقی شیشه‌ای باید انحصار اطلاعات را بشکنیم و مردم را در جریان امور قرار دهیم. به گزارش توسعه ایرانی،‌ صولت مرتضوی در آیین تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مساله اصلی «اشتغال» است و باید قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور راه‌اندازی شود. دولتمردان و مسئولان باید خواب و خوراک را بر خود حرام و به موضوع اشتغال توجه کنند. وی مأموریت‌های اصلی وزارت کار را در حوزه‌های اجتماعی، اشتغال و اقتصادی دانست و تأکید کرد: در حوزه اجتماعی، گره‌های کوری وجود دارد که با برنامه‌های متنوع و متعدد باید در جهت رفع آنها اقدام کنیم و اصل می‌توانیم را سرلوحه کار خود قراردهیم. مرتضوی با بیان اینکه رویکرد ما بر محور تضمین عدالت است، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متکفل معیشت مردم است و باید بستر ایجاد اشتغال را فراهم کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه فرهنگ تعاونی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، ایجاد مراکز کارگاهی در جوار کارخانه‌ها و ارتقای دانش کارگران را ازجمله مواردی خواند که در وزارت تعاون پیگیری خواهد شد. مرتضوی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نخ تسبیح ایجاد اشتغال دانست و تأکید کرد: این وزارتخانه دارای منابع انسانی عالم، دلسوز مردم و کاردان است که با استفاده از ظرفیت آنها می‌توان به ظرفیت ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دست یافت.