همه معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری اندیمشک در استان خوزستان پرداخت شد. به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری اندیمشک گفتند: شهرداری اندیمشک همه معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری را با دریافت حق آلایندگی پرداخت کرد.

این کارگران با بیان اینکه سال‌ها با چالش کارگری روبرو بودیم و در طول این سال‌ها مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شد، افزودند: در مجموعه شهرداری اندیمشک حدود ۷۰۰ کارگر مشغول کارند که بین ۵ تا ۱۲ ماه مطالبات معوقه مزدی طلبکار بودند.

آن‌ها گفتند: شهرداری اندیمشک هر بار در پاسخ به کارگران کمبود نقدینگی و کاهش درآمد را دلیل این تاخیر عنوان می‌کرد اما خوشبختانه با پرداخت مبالغ زیادی از عوارض حق آلایندگی شهر به شهرداری تا حد زیادی مشکلات مالی شهرداری مرتفع شد.