برخی اخبار از سوختگی چهار کارگر پیمانکاری کارخانه ایران‌تایر مهدی‌شهر در نتیجه اقدام به خودکشی یکی از کارگران به دلیل اختلاف با کارفرما خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، روز دوشنبه (۲۵ مهر ماه) یکی از کارگران پیمانکاری شاغل در کارخانه ایران‌تایر مهدی‌شهر سمنان به دلیل اختلاف با کارفرما اقدام به خودسوزی با تینر می‌کند که در نتیجه آن سه نفر از همکاران که اقدام به نجات وی می‌کنند نیز دچار سوختگی می‌شوند.

طبق این گزارش، کارگران مذکور در پروژه آماده‌سازی کارخانه ایران‌تایر که از مدت‌ها در حال انجام است، مشغول به کار بودند اما یکی از آنها برای دریافت مطالبات خود با کارفرمای شرکت پیمانکار درگیر می‌شود. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های سوختگی شهرهای تهران، ساری و بیمارستان کوثر سمنان اعزام شده‌اند.