رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر آینده کار خواست تا پیگیر معیشت و حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باشد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدت‌هاست که وزارت کار با سرپرست اداره شده است. شایسته نیست که این مسئولیت بزرگ با سرپرستی اداره شود لذا معتقدم که هرچه سریع‌تر باید وزیر انتخاب و سکان اداره وزارتخانه به وی سپرده شود.

وی تاکید کرد: درست است که زاهدی‌وفا طی این مدت سرپرست وزارت کار بود ولی می‌توانست در راستای وظیفه ذاتی و در چارچوب اختیارات خود مصوبه حق مسکن کارگران را ساماندهی کند تا با گذشت شش ماه از سال مصوبه زودتر به نتیجه برسد اما در بحث بازنشستگان، حضور وی در کمیسیون اجتماعی مجلس و کانون بازنشستگان برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازنشستگان را برطرف کرد که جای تقدیر دارد.

بیات مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: پیگیری امنیت شغلی، معیشت و حقوق و دستمزد، خواسته و مطالبه به حق کارگران و بازنشستگان است لذا از وزیر آینده کار انتظار داریم که بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار را از طریق هیات دولت هرچه زودتر اجرایی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه زمان وزارت ربیعی، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار انجام شد، گفت: چه ایرادی دارد که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در زمان زاهدی‌وفا صورت گیرد؟ این انتظار به‌حق و خواسته عمومی کارگران است که به قراردادهای سفید و موقت پایان داده شود چرا که قراردادهای موقت و سفیدامضا بازار کار را آشفته کرده، بنابراین وزیر آینده کار اگر درصدد حمایت از جامعه کارگری است باید به طور جدی به بحث امنیت شغلی و حقوق و دستمزد توجه کند و قوانین حمایتی مثل قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در حمایت از طبقه کارگر تقویت کند.