شهرداری شوشتر در استان خوزستان سه ماه حقوق و حق بیمه کارگران خود را پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری شوشتر گفتند که در روز‌های پایانی هفته گذشته بعد از ماه‌ها پیگیری صنفی، معادل سه ماه از معوقات باقیمانده مزدی و بیمه‌ای خود را دریافت کردند.

این کارگران گفتند: بعد از اعتراض چند روزه کارگران بخش اداری شهرداری شوشتر در روزهای ابتدایی شهریور ماه جاری، برخی مدیران شهری وعده کرده بودند معوقات مزدی همه کارگران و کارکنان را پرداخت می‌کنند و منابع مالی آن هم در حال تامین است. در حال حاضر کارگران شهرداری شوشتر همه سه ماه معوقات مزدی خود را دریافت کرده‌اند و تقریبا طلبی ندارند.