ریزش یک ساختمان قدیمی در اشتهارد منجر به مرگ یک کارگر ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا، یک کارگر در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در اشتهارد در استان البرز بود که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب، ناگهان دیوارها فرو ریخته و او زیر آوار محبوس شد.

نجاتگران همزمان با ایمن‌سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع به آواربرداری کردند که متاسفانه زمانی که کارگر محبوس شده از زیر انبوهی از خاک و آجر خارج شد، جانش را از دست داده بود.