مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از برگزاری رویداد ملی حرکت با برکت خبر داد و گفت: امیدواریم که با برگزاری این رویداد ۱۰۰ رسته شغلی متناسب با توانایی معلولین تعریف و اجرا شود. به گزارش ایسنا، محمد ترکمانه تاکید کرد: ۸ تا ۱۵ درصد افراد جوامع در حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می‌برند و در حال حاضر نرخ بیکاری در معلولان ۵۵درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰درصد است. ما به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد ظرفیت برای توانمندی معلولین هستیم.