رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر دولت ۱۲هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم بدهکار است که باید زودتر پرداخت شود زیرا در برخی استان‌ها زمان کشت جدید فرارسیده و کشاورزان نیازمند منابع مالی برای تهیه نهاده‌های مورد نیاز خود هستند.

عطاالله هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بودجه خرید گندم بر پایه قیمت هرکیلو ۷۵۰۰ تومان بسته شده بود، گفت: بعد از افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال، تامین منابع مالی به خوبی انجام نشد.

وی ادامه داد: در استان‌های شمال‌غرب حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی به کشاورزان داریم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: متاسفانه این بدهی‌ها در مناطقی است که فاصله برداشت و کاشت بسیار کوتاه است. در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هم کشاورزان در حال برداشت هستند و هم زمان کاشت فرارسیده است و منابع مالی ندارند که نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی تصریح کرد: لزوم تامین این ۱۲هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به کشاورزان احساس می‌شود و باید هرچه سریعتر این بدهی‌ها پرداخت شود.